Waarom Roza?


Ervaring en passie

Roza 'is' 30 jaar ervaring en passie voor duurzaam bouwen.

- Roza is innovatief, creatief en heeft een unieke kenniscombinatie op het gebied van bouwtechniek en energiebesparing. In samenspel met u zetten wij onze kennis en creativiteit in voor een optimaal resultaat.
- Roza is een koploper in de markt voor duurzame woningrenovaties. "Wageningen woont Duurzaam, wij doen mee!"
- Roza is tevens bekend door zijn uitgebreide kennis van restauratie en monumenten.

Alhoewel we in Wageningen gevestigd zijn, werken we ook buiten de regio.


Wat houdt duurzaam bouwen in?

We kiezen, waar mogelijk, voor gebruik van duurzame materialen. We denken daarbij aan de milieueffecten bij winning/productie, bij gebruik en als afval.
We passen de Trias Energetica toe (zie hieronder).
Ook houden we in het ontwerp rekening met eventuele wijzigingen in toekomstig gebruik.
En we kiezen voor een bouwproces met waterbesparing en afvalscheiding.

  Trias Energetica  
  De drie stappen naar een duurzame energievoorziening:  
  1. Beperk de energievraag, denk bijvoorbeeld aan energiebesparing in de vorm van warmte-isolatie.  
  2. Zet voor de resterende energiebehoefte zoveel mogelijk duurzame bronnen in, zoals wind, zon of bodemwarmte.  
  3.

Gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk.