Duurzaam bouwen


U kunt het energieverbruik sterk terugdringen. Dit is een slimme investering want uw woning ligt daarmee aantrekkelijker in de markt. Bovendien ervaart u meer wooncomfort.

Wat houdt duurzaam bouwen in?

We kiezen, waar mogelijk, voor gebruik van duurzame materialen. We denken daarbij aan de milieueffecten bij winning/productie, bij gebruik en als afval.
We passen de Trias Energetica toe (zie hieronder).
Ook houden we in het ontwerp rekening met eventuele wijzigingen in toekomstig gebruik.
En we kiezen voor een bouwproces met waterbesparing en afvalscheiding, inmiddels bekende thema's.

  Trias Energetica  
  De drie stappen naar een duurzame energievoorziening:  
  1. Beperk de energievraag, denk bijvoorbeeld aan energiebesparing in de vorm van warmte-isolatie.  
  2. Zet voor de resterende energiebehoefte zoveel mogelijk duurzame bronnen in, zoals wind, zon of bodemwarmte.  
  3.

Gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk.


 

Duurzaam energiebeheer

Onze ontwerpuitgangspunten voor een duurzaam energiebeheer zijn bijvoorbeeld:
- Door een optimale Zonoriëntatie van ruimten kan passieve zonne-energie worden ingezet voor verwarming.
- Isolatie is een bekend middel om energieverliezen te beperken. Denk bijvoorbeeld aan portalen, voorzetwanden, isolerende beglazing, dak- en vloerisolatie. Tegenwoordig is steeds betere isolatie in geringere diktes verkrijgbaar. Voor monumenten ontwikkelden we een nieuw detail voor isolerende achterzet beglazing.
- Het Zoneren van ruimten: het creëren van koude en warme zones, zodat niet het hele pand hoeft te worden verwarmd. Dat is vaak in de bestaande bouw ook nog mogelijk.
- Met ventilatie gaat warmte verloren, het streven is om ventilatieverliezen te beperken.
- Een Duurzame opwekking van warm water, bijvoorbeeld met warmtepompen, zonneboilers, HR++ ketels.

Voorbeeld projecten

In 2006 realiseerden we bijvoorbeeld vier zeer energiezuinige woningen in Wageningen, een pilot-project in het kader van het Zonnewoningen-keurmerk dat een initiatief is van het Wereld Natuurfonds.

Nog een leuk voorbeeld: één van onze opdrachtgevers is veehouder. Verse koemelk (40ºC) moet sterk worden afgekoeld (6ºC). Met de vrijgekomen warmte verwarmen we zijn nieuwe woning.