Een opdracht

 

Ontwerpschetsen

U heeft de beelden op onze site gezien. Bent u gecharmeerd van ons werk, dan nodigen we
u uit om contact met ons op te nemen voor een nadere kennismaking. In een eerste gesprek
vertelt u ons uw wensen voor uw woning of bedrijfsruimte. Sommige opdrachtgevers geven dan
ook de orde van grootte van het beschikbare budget aan.
Vervolgens schrijven wij offerte voor een beperkte opdracht bijv. het schetsen van een aantal ontwerpgrepen. Als u akkoord bent met deze overeenkomst, gaan we aan de slag. Voor een
redelijk beperkt bedrag, weet u dan welke mogelijkheden uw woning/bedrijf heeft.
Op al onze opdrachten is van toepassing de Rechtsverhouding consument - architect CR 2013.
Deze is hier te bekijken.

 

Het vervolg

We beginnen dus met stap 1: het hierboven genoemde schetsontwerp (SO).
Bent u enthousiast, dan schrijven we vervolgofferte gebaseerd op uw wensen, bijvoorbeeld:

2 We werken de schetsen uit in een voorontwerp (VO), wat we aan de
gemeentelijke Welstandcommissie voorleggen voor preadvies.
We geven u ook een globale indicatie van de bouwkosten bij dit ontwerp.
3 Deze informatie en eventuele aanpassingen in uw wensen vertalen we in een
definitief ontwerp (DO): gevelaanzichten, plattegronden en doorsnede.
4 Het DO vullen we aan met een aantal principedetails en technische berekeningen
zodat we het technisch ontwerp t.b.v. bouwaanvraag (BA) kunnen indienen. We werken
daarbij soms samen met constructeurs en installatieadviseurs.
5 We vullen we dit aan met alle informatie die de aannemer nodig heeft om begroting
te kunnen maken: het technisch ontwerp t.b.v. prijsvorming (TO).
6 Desgewenst verzorgen wij eveneens begeleiding bij aanbesteding, uitvoering en oplevering.

 

Overige werkzaamheden architect

U kunt ons opdracht geven voor advies bij verbouwing, uitbreiding of nieuwbouw.
Andere werkzaamheden waarbij u ons kunt inschakelen zijn bijvoorbeeld:
- Planontwikkeling in bouwteamverband met opdrachtgever en aannemer
- Bouwtechnische opname en rapportage
- Bouwkundig aankoopadvies
- Adviezen m.b.t. ruimtelijke indeling
- Interieurontwerpen
- Renovatie- en restauratieadviezen
- Controle begrotingen
- Controle van tekenwerk derden