De medewerkers


We vormen een klein buro met betrokken medewerkers.

Pieter Roza is de inspirerende en enthousiasmerende directeur/architect.
Hij is bouwmeester en restauratiedeskundige en vaak ook opzichter op de bouw.
Chris Burghouts assisteert als ontwerper.
Steven Gerritsen
is al vele jaren aan ons buro verbonden als freelance co-ontwerper.
Maarten Jilderda is bouwkundig tekenaar.
Sandra Labree is projectleider.
Ditta van Vliet verzorgt de administratie.

Colofon

Deze site is mede tot stand gekomen door de gewaardeerde inbreng van Wim de Vos van Webcare.