Visie

Onze passie is het ontwerpen en ontwikkelen van energiezuinige gebouwen. We streven ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten en toekomstige generaties zo weinig mogelijk te benadelen. Duurzaam bouwen is ons speerpunt, dat zie je in materiaalkeuzes en in onze aandacht voor een afgewogen energiebeheer.

De constructie van een gebouw speelt een sterke rol in de gekozen vormgeving. We kiezen er nogal eens voor om de wijze van constructie met bijzondere aandacht te detailleren en zichtbaar te laten.
In onze manier van ontwerpen richten wij ons op een optimaal gebruik en inrichting waarin het programma van eisen van onze opdrachtgevers uiteraard voorop staat.

In de regio hebben we in de loop der jaren tevens een naam opgebouwd met restauratie en herbestemming van gebouwen.

De beelden op deze site moeten u de rest vertellen…